vizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitky


SAGITTA
vizitky-kosice.sk
VIZITKY RÔZNYCH TVAROVVizitky je možné vyseknúť do ľubovolného tvaru.
Na túto technológiu úpravy vizitky je nutné
vyrobiť výsekový nástroj, čiže vizitky s výsekom
sú aj finančne náročnejšie. Finančne výhodnejšie
sú vizitky pri ktorých sú použité výseky z našej ponuky. UKÁŽKY TVAROV

  KALKULÁCIA 
                       OBJEDNAŤ