vizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitky


SAGITTA
vizitky-kosice.skGRAFICKÁ ÚPRAVA VIZITKY

Vo vizitke by ste sa mali ľahko zorientovať. Hneď po logu, by najväčšie miesto malo zaberať vaše meno.
Logo môže umiestniť hore, meno do stredu a kontakt do dolnej časti. Vizitka bude pôsobiť prehľadne, nepreplácané a hlavne profesionálne.

Písmo na vizitke
Hlavnou dominantou vizitiek je písmo. Nejde ale len o jeho estetickú kvalitu, pretože vizitka nie je len pekným obrázkom, ale má jasne stanovené funkčné poslanie - je nosičom informácií. Text na vizitkách preto musí byť zrozumiteľný a dobre čitateľný. Extravagantné fonty sa preto na vizitkách príliš neobjavujú. Pri písaní telefónnych čísiel sa zachováva delenie po troch cifrách, ktoré uľahčuje rýchle a jednoduché prečítanie.

Veľkosť fontu
Použité fonty by totiž nemali byť nižšie ako 9 bodov, pretože menšie písmo je pre staršie osoby nečitateľné.

Farebnosť vizitky
Rovnako tak ako font či veľkosť písma je dôležitá aj farba písma a celkové farebné ladenie vizitky. Ak je na vizitke umiestnené logo, celkové farebné ladenie vizitky vychádza práve z farby alebo farieb, ktoré sa v ňom objavujú. Ak sa v logu objavuje viac ako jedna farba, neodporúča sa na text prikladať ďalšie farebný odtieň. Farba písma sa volí zhodná s jednou z farieb použitých v logu. To totiž vizuálne prepája písmo s logom a vizitka vyzerá prirodzene. V prípade, že je logo jednofarebné sa zase naopak volí na písmo odlišná farba. Pokiaľ je teda pozadie tradične bielej, farby objavujúce sa v písme či logu by v žiadnom prípade nemali byť svetlé, ale malo by sa naopak jednať o sýte a tmavšie farby (toto pravidlo platí aj obrátene, teda v prípade, že pozadie je tmavé, objekty musí byť svetlé).

Vzhľadom k použitej technológii výroby vizitky je dobré dodržať aj určité zásady, ktoré výrobu nebudú zbytočne komplikovať:
Medzi ne rozhodne patrí odstup grafiky od okraja vizitky. Akým si nepísaným pravidle je 5 mm, pretože prípadná odchýlka (nepresnosť spôsobená podávaním digitálnej tlačiarne či rezu) je potom okom neviditeľná.
Vizitky na spadávku zase musí byť pripravené grafikou, ktorá 3 mm presahuje jej okraj.