vizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitkyvizitky


SAGITTA
vizitky-kosice.skVIZITKY KNÍHTLAČ

   

Kníhtlač je klasická metóda tlače, kde sa tlačiarenská
farba nanáša na tlačový štoček a následne sa štoček
otlačí na vizitku. Výhodou je  možnosť vytvárania 
plastických efektov, ktoré sa dajú docieliť nastavením
tlaku kníhtlačového stroja. Písmo je vtlačené pod
tlakom do papiera. Táto technológia dodá vizitke 
tradičný a veľmi luxusný vzhľad. Je možné dosiahnuť
podobný efekt ako oceľotlač. Na tento spôsob tlače
je nutné vyrobiť štoček, čiže vizitky sú aj finančne náročnejšie. Táto technika je vhodná na zvýraznenie dôležitých častí vizitky, napríklad logo.

  KALKULÁCIA 
                       OBJEDNAŤ